Tekst til spørgeskema email

Send en email til publikum, når de har svaret på et spørgeskema
Skrevet af John Kanding
Opdateret 3 år siden

XpressU kan automatisk sende en mail ud til de modtagere af din Præsentation der udfylder et Spørgeskema.
Da denne mail gerne skal være unik for hver deltager, bruges der noget der hedder data felter.
Data felter erstattes med en værdi fra XpressU's database. Når der indsættes et datafelt der hedder {username}, erstatter Xpressu {username} med værdien for den bruger der sendes til.

Så Kære {username} bliver til Kære Ulla, hvis man sender til Ulla og Kære Bent hvis man sender til Bent osv.

Du sætter datafelter ind via Indsæt data felt.
Pas at du ikke kommer til at ændre i data felterne når du formulerer din tekst. De skal være som de sættes ind

Fik du svar på det du søgte?