Spørgeskema

Skrevet af John Kanding
Opdateret 3 år siden

Du kan udvide din præsentation med et eller flere spørgeskemaer. Her kan du få værdifuld viden om bruger forståelse af indholdet.
Der er 2 former for skema du kan lave

Feedback
Det ligger i ordet, at her kan bruger give feedback til præsentationen. Der er ikke noget rigtig og forkert svar og der gives ikke point.

Quiz
Quiz derimod, drejer sig netop om at vælge det rigtige svar for at se hvor mange rigtige svar bruger kan levere.
Derefter kan der trækkes statistik på besvarelserne

Oprette spørgsmål

Spørgsmål
Her indtastes selve spørgsmålet. F.eks "Hvor mange personer optrådte i filmen?"

Svar
Her indtastes svaret. F.eks "5". Tilføj flere svar med knappen + Tilføj svar
Der skal markeres mindst et svar som det rigtige med afkrydsnings feltet

Type
Der kan vælges om bruger kan afkrydses et eller flere svar

Undertekst
Her kan der tilføjes evt uddybende tekst om spørgsmålet, en forklaring, eller hvad du finder vigtigt for brugeren at vide

Benyt kommentarfelt
Hvis bruger skal have lov til at skrive en kommentar, gives denne rettighed ved at afkrydse Benyt kommentarfelt

Kommentarfelt tekst
Standard navnet på kommentar feltet er "Kommentar", men dette kan ændres her. F.eks kunne det hedde "Giv din mening til kende"

Konsekvens

En Konsekvens i et spørgeskema reagerer på det input der kommer fra bruger. Det er et kritere der udløser en handling.

F.eks kan en Konsekvens være at alle svar skal være korrekte

og handling være at bruger må fortsætte til næste frame i præsentationen

Normalt kan man overvære en præsentation fra start til slut. En Konsekvens kan være med til at bruger skal opfylde et kriterie for at se hele præsentationen.
Ligeledes kan resultatet bruges til at verificere om bruger har forstået præsentationens indhold

Indstillinger

Når du indsætter et eller flere spørgeskemaer i din præsentation, er der nogle overordnede indstillinger der skal/kan sættes.
Disse sættes under Præsentations Indstillinger

Fik du svar på det du søgte?