Hvad er et Slide?

Skrevet af John Kanding
Opdateret 4 år siden

Power Points kan uploades til XpressU og bruges i præsentationer. I PowerPoint kaldes hver side også et Slide. Vi kender det fra slide show, hvor der vises billeder efter hinanden.
I gamle dage snakkede vi om dias eller lysbillede show.

Så et Slide er en side i en PowerPoint .

XpressU består af Frames der til sammen danner en tidslinje(Timeline).

En PowerPoint der består af f.eks 10 Slides kan placere hver Slide i en Frame.
Så kan XpressU vise en slide ad gangen.

Opsummeret: Slide referere til sider i en PowerPoint og Frame refererer til hver enkelte del af tidslinjen(Timeline) i XpressU

Fik du svar på det du søgte?